Sum Thawan

71 posts
ฉันเป็นครูฝึกออกกำลังกายส่วนบุคคลและโภชนาการที่อาศัยอยู่ในซันนี่อินเดียนาโพลิส, ใน. ฉันได้ใช้เวลา8ปีที่ผ่านมาอยู่ในแนวหน้าของอุตสาหกรรมสุขภาพและฟิตเนส ในเวลานั้น, ผมได้ช่วยให้หลายร้อยคนหลั่งน้ำหนักส่วนเกินและได้รับเป็นรูปร่าง, การรักษาวิถีชีวิตใหม่ที่ดีต่อสุขภาพของพวกเขาผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสมและนิสัยการรับประทานอาหาร.